Er kunnen tijdelijk geen aanvragen verwerkt worden.
Excuses voor het ongemak

Disclaimer

De informatie welke op deze website door Moira style wordt getoond is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Moira style verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten en producten die door Moira style worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Moira style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden op generlei manier aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie, prijzen en tarieven.

Hoewel wij echt alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Moira style niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Mogelijke verwijzingen van ons naar websites die niet door Moira style worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Moira style is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. Toch kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Moira style worden onderhouden wordt afgewezen.